ENDURE® SWEAT-RESISTANT FLY REPELENT, 946 ml

Značka: Farnam
1 350 Kč
Skladem

Vysoce účinný repelent pro koně ENDURE® FLY SPRAY. Insekticid v rozprašovači působící proti hmyzu vyskytujícímu se v blízkosti koní. Zajišťuje dlouhodobou ochranu až 14 dnů a je odolný vůči potu a dešti.. 

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

ENDURE® FLY SPRAY Repelent pro koně

Ideální volba pro ochranu vašeho koně před obtěžujícími mouchami, komáry a klíšťaty. Jeho unikátní složení nepřestává fungovat ani ve vlhkých podmínkách, jako je pot a déšť díky kondicionéru RepeLock, který se váže na srst a hřívu.

Tento repelent poskytuje až 14 dní ochranu.

Absolutně nejoblíbenější se spokojeností zákazníků 94%.

ENDURE® FLY SPRAY je víceúčelový insekticid, který poskytuje klid koním. Tento produkt je šetrný k životnímu prostředí a má dlouhodobé účinky. 

Aplikace

Před použitím dobře protřepejte dávkovací flakón. Přípravek nastříkejte na místa s hojným výskytem much, aplikujte 5 stříknutí na každý . Opakovaně aplikovat po 5 až 7 dnech a poté už jen každých 14 dní. Doporučené dávkování je 5 stisknutí po 1g na každý .

Bezpečnostní pokyny a manipulace s produktem

Během používání produktu nejezte, nepijte a nekuřte. Po použití nebo kontaktu s produktem si umyjte ruce. Dodržujte doporučení týkající se skladování výrobku a manipulace s ním až do okamžiku, kdy bude obal zlikvidován.

Při nadýchnutí: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachovat proudem tekoucí vody. Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.

V případě nechtěného rozlití: odstraňte produkt jeho odčerpáním, vysajte nebo ho zachyťte za pomocí suché adsorpční látky. Absorbujte rozlitý produkt za pomocí písku nebo půdy (hlíny) a poté přesuňte do nepropustné nádoby. Tento odpad nechte spálit v pověřeném specializovaném centru. Prázdné obaly: prázdné obaly musí být likvidovány způsobem, který je v souladu s platnou legislativou.

Chraňte životní prostředí tím, že zabráníte uvolnění produktu do něj. Po použití likvidujte obsah a obal v souladu s místními, regionálními a národními předpisy. Při skladování dodržujte pokyny a uchovávejte v původním balení odděleně od potravin a nápojů, včetně těch určených pro zvířata, na chladném a suchém místě. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: