Stříbrný sprej, Sprej 200 ml

Značka: Stiefel
353 Kč
Skladem

Stiefel Stříbrný sprej pokryje jemnou mlhou povrch rány, je prodyšný a působí dezinfekčně.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Stiefel Stříbrný sprej pokryje jemnou mlhou povrch rány, je prodyšný a působí dezinfekčně. Vytváří na odřeninách a otevřených ranách prodyšný film a tím chrání rány před škodlivými bakteriemi a nečistotami. Rána tedy zůstává čistá a má dostatečný přísun kyslíku, který urychluje uzdravení.

Návod k použití:

Před upotřebením protřepejte. Nastříkejte na poraněnou kůži rovnoměrně ze vzdálenosti cca. 20-30 cm. U koní nesnášejících spreje protřepejte mimo dosah jejich sluchu a střikejte na ránu jemně v krátkých intervalech.

Složení:

Aceton; 2-Propanon; Propanon, 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol, Ethylacetat

Upozornění:

Velmi vznětlivý aerosol, nádobka je pod stálým tlakem: Při zahřátí může explodovat. Způsobuje podráždění očí. Může způsobovat ospalost a mít omamné účinky.

Bezpečnostní pokyny:

Chraňte před horkem a horkými povrchy, jiskrami, oetvřeným ohněm a dalšími možnými zdroji vznícení. Nekuřte. Nestříkejte sprejem proti otevřenému ohni a jin­ým zdrojům vznícení. Neprorážejte, nevhazujte do ohně ani prázdnou nádobu. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vyplachujte několik minut tekoucí vodou. Odstraňte kontaktní čočky. Znovu proplachujte. Při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékaře.

Chraňte před přímým sluncem a nevystavujte teplotám nad 50°C Opakovaná aplikace může způsobovat křehkou nebo popraskanou kůži.

Při nedostatečném odvětrávání může způsobit vznik explozivních nebo snadno zápalných směsí. Obsahuje: 2-Propanon; 2-Propanol; Ethylacetat.

Skladování:

Skladujte při teplotě 15°C - 25°C. Je li výrobek studenější, zahřejte jej před použitím opatrně na pokojovou teplotu.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: